Ekonomitjänster
med finess!

Bokföring

Vi sköter ditt företags bokföring och gör bokslut samt skattedeklaration. Vi beräknar mervärdesskatten och rapporterar den till skatteverket månatligen, kvartalsvis eller årsvis enligt ditt företags behov. Vi har också möjlighet till helt elektronisk redovisning.

Ekonomichefstjänster

Behöver du en ekonomichef på deltid eller tillfälligt, t ex vid semestrar? Vi kan också hjälpa till vid planering av verksamheten och utföra olika slags analyser och beräkningar.

Löneräkning

Vi räknar ditt företags månads- eller timlöner och rapporterar dem till skatteverket, pensionsbolagen och försäkringsbolagen.

Skolning

Nytt på gång? Vi kan utbilda dig eller din personal i alla typer av redovisningsfrågor!

Karolina Söderlund

Jag är utbildad ED och EBR (examen inom bokföring och redovisning)

+358 (0)40 585 9608